Program Events

Chương Trình


2021 Christmas Celebration

12/18/21

Vietnamese Alliance Youth (VAY) Rally 2021

8/28/21

Annual Church Picnic

Dã ngoại hàng năm

7/18/21

Father's Day Program

Hiền Phụ

6/20/21

Mother's Day Program

Hiền Mẫu

5/9/21

Easter Program

Phục Sinh

4/4/21

Lunar New Year 2021

Tết Nguyên Đán

2/14/21

Christmas Program

Chương trình Giáng sinh

Watch Recorded YouTube Service

12/20/20

Newark Alliance Church Thanksgiving 2020.MOV

Thanksgiving Program

Chương trình lễ tạ ơn

Watch Recorded YouTube Message

11/29/20

Guest Pastor Nghi Tran

Ministry in Japan

Bộ ở Nhật Bản

Watch Recorded YouTube Message

11/15/20

EM Care Package Delivery

Giao gói chăm sóc

11/14/20

NAC Reopens for Indoor Service

Hội Thánh Tin Lành Newark mở cửa lại dịch vụ trong nhà

Indoor service with live broadcast.

Watch Recorded YouTube Message

11/1/20

NAC Reopens for Outdoor Service

Hội Thánh Tin Lành Newark mở cửa lại dịch vụ ngoài trời

Outdoor service with live broadcast.

10/11/20

NVAC_picnic2go_2020.MOV

Annual Picnic (virtual)

Dã ngoại hàng năm

7/26/20

Father's Day Program

Hiền Phụ

COVID care package provided.

Đã cung cấp gói chăm sóc COVID.

6/21/20

Mother's Day Program

Hiền Mẫu

5/10/20

Easter Program

Phục Sinh

4/12/20

NAC Starts Virtual Service

4/5/20

EM Starts Virtual Service

Faith over Fear

3/22/20

NAC Service via Teleconference

The church is closed during shelter-in-place ordinance.

Live broadcast via teleconfonference.

3/22/20

Lunar New Year 2020

Tết Nguyên Đán

1/26/20

New Year's Eve Party

Hosted by Anh Lâm, Chí Dung and Chí Nga.

Dẫn chương trình là Anh Lâm, Chí Dung và Chí Nga.

12/31/19

xmas_slideshow.mov

2019 Year-End Celebration

Thank you for a blessed year!

Tất Niên

Cảm ơn Chúa đã ban cho một năm đầy phước hạnh!