Newark Alliance Church

Hội Thánh Tin Lành Newark

Newark Alliance Church (NAC) is a bilingual community of those whom the Lord has called to be His children. Together we will experience a healthy life through worship of God, faith-building fellowship and small group activities. We welcome all to join us! NAC is an affiliate church of the Christian and Missionary Alliance (CMA).

Hội Thánh Tin Lành Newark là một hội thánh song ngữ của những đã được Chúa kêu gọi làm con cái Ngài. Đây là nơi bạn sẽ kinh nghiệm một đời sống lành mạnh qua: Tinh thần thờ phượng Thiên Chúa, Sự thông công gây dựng niềm tin và Những sinh hoạt trong Nhóm Nhỏ. Chúng tôi rất Hân Hoan được giới thiệu những sinh hoạt của Hội Thánh với quí vị và các bạn và xin thân ái mời gọi các bạn cùng đến sinh hoạt với chúng tôi trong những giờ Thờ Phượng, Học Kinh Thánh và Cầu Nguyện. Hội Thánh Tin Lành Newark là một phần của Christian and Missionary Alliance (CMA).

Pastoral Team

Ban Mục Vụ

Raymond Quan Chí Văn

Senior Pastor

Mục sư quản nhiệm

Nghĩa Trần

English Ministry Director

Đảm Trách Mục vụ Anh Ngữ

Board of Deacons

Ban Chấp Hành (BCH)

Huỳnh Văn Tường

Worship Team

Ban Thờ Phượng

Khúc Duy Minh

Lâm Hồ

Secretary

Thư Ký

Lê Minh Kevin

Xuân Oanh Amy

English Ministry

Assistant Treasurer

Lữ Anh Dũng

Treasurer

Thủ Quỹ

Lý Ngọc Thùy Trang

Mai Thị Thanh Tâm

2020 Year-End Celebration

Thank you for a blessed year!

Tất Niên

Cảm ơn Chúa đã ban cho một năm đầy phước hạnh!