Mục Vụ Ban Nam Giới 

Men's Group

Mong muốn của Ban Nam Giới là tạo ra một môi trường mà Ban Nam Giới có những người bạn đồng hành và chia sẻ niềm tin, sức khỏe, nhu cầu và thách thức của họ trong cuộc sống theo Chúa.

The Men's Group's desire is to create an environment where the Men's Group can join in fellowship and  share their beliefs, blessings, needs and challenges in their life according to God.

Thong Nguyễn    

Trưởng Ban

Men's Group Leader