Youth and Children's Ministry

Mục Vụ Thiếu Nhi


Youth and children are welcome to worship, read Bible stories and live out God’s truth.

Youth are welcome to join Ms. Elaine to discover and develop a relationship with Christ!

Children are welcome to join Ms. Amy and Ms. Pauline to learn and grow together with Jesus! The children also enjoy craft activities that help keep them interested as they learn and grow spiritually.

Cùng nhau học hỏi và trưởng thành với Chúa Giê-xu! Trẻ em được hoan nghênh tham gia cùng Amy Pauline vào mỗi sáng Chủ Nhật để thờ phượng, đọc các câu chuyện Kinh Thánh và sống theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Những đứa trẻ cũng thích các hoạt động thủ công giúp chúng hứng thú khi chúng học hỏi và phát triển về mặt tinh thần.